مانی حقیقی

مانی حقیقی (نقاش - محقق)

ماني حقيقي در سال 1338 (1959) در تبريز چشم به جهان گشود. تحصيلات متوسطه خود را در تهران به اتمام رساند و در رشته رياني و فيزيك موفق به اخذ ديپلم شد. وی به طور همزمان شروع به یادگیری نقاشي نمود. وی ازسال 1354 (1975) در نمايشگاه هاي مختلف شرکت نمود. حقیقی سال 1359 (1980) عازم ايتاليا شد و در دانشكده هنرهاي زيباي ناپل ادامه تحصیل داد. وی سال 1362 (1983) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (אובו DELL קסטל)" و سپس در سال 1364 (1985) نمايشگاه "رنگ های سوخته" در گالري "دهونيانا DEHONIANA))" را برگزار نمود.
وی سال 1365 (1986) از طرف گالري سن كارلو ناپل در نمايشگاه هنر "باري (ברי)" شرکت داده شد و سالري سن كارلو ناپل در نمايشگاه
יום רביעי 1369 (1990) ד ר חודש מילאן. (1372) ביקורות (0) ביקורות (0) תמונות (0) ביקורות (0) תמונות (0) סרטוני וידיאו (0) סרטוני וידיאו (0) סרטוני וידיאו
حقيقي در فاصله زمانی سال هاي 2001 - 1997 نیز مجددا در این رخداد حاضر گردید. وی سال 1374 (1995) در نمايشگاه بزرگ مؤسسه מורה ناپل "הבדלים" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف همين مؤسسه מורה در نمايشگاه بين المللي هنر معاصر رم "ריפה ART 95" نیز شركت نمود و متعاقبا در سال 97 و 98 نیز در نمايشگاه هنر معاصر فرانكفورت و آتن حضور یافت.
وی در سال 1996 بنا بر دعوت MAPP "موزه هنر פאולו פיני ميلان" به همراه 60 هنرمن MAPP اثر مشترکی بر خلق نموت و پس از آن ان و
حقیقی در سال هاي 98 97 و در نمايشگاه هاي گروهی ای كه از طرف مؤسسه מורה برنامه ريزي شده بود و در ادامه, در استوديو מורה ناپل و ميلان و در نمايشگاه "هنرمندان جهان در ميلان Allo Hajech SPACE" حضور یافت.
وی در سال 1999 علاوه بر شركت در نمايشگاه "בבל" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و معاصر ميلان و نخستین جشنواره بين المللي طراحي موزه هنرهای معاصر تهران نيز شركت جست.
حقیقی در سال 2000 نمايشگاه "نقاش معاصر ايراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنت هاي مردمي رم برگزار نمود و در سال 2001 نخستین نمايشگاه انفرادي خود در ميلان را در گالري LAWVENCE רובין برگزار نمود.
מארקו מתאבקים MARCO MENEGUZZO:
"<ريشه هاي فرهنگي حقيقي آن چنان قوي است كه نه تنها از مقابل فريبندگي هاي فرهنگ هاي بي تفاوت, صحيح و سالم عبور مي نماید, بلكه متوجه و كنجكاو است که اين فرهنگ ها چقدر مي توانند روایت تصاويری جهان را ارائه نمایند. او بر این باور است که از دوردست آمده و مطمئن است كه به دور دست ها مي رود. . در اين پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راهي جهت بيان اين نوع درك و پيوستگي میان سه اصل پايه ني رجر رگر یعنی خدا; انسان و طبيعت .در آثار حقيقي, تبديل احساس داخل يك دنياي هندسي و رنگارنگ, به وضوح مصور می گردد و انتخاب يك شكل ساده و نمادین, اشتراكي مذهبی را به نمایش می گذارد".

נתח
Uncategorized