החוקה של הרפובליקה האסלאמית של איראן

אושרה בשנת 1980 - תוקנה בשנת 1989

החוקה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהיא ביטוי של היסודות התרבותיים, החברתיים, הפוליטיים והכלכליים של החברה האיראנית, מבוססת על העקרונות והנורמות של האסלאם, בהתאם לשאיפות האותנטיות של הקהילה האסלאמית. שאיפה בסיסית זו באה לידי ביטוי במהותה של המהפכה האסלאמית הגדולה של איראן ובמהלך מאבקם של העם המוסלמי, שהתחילה, מההתחלה ועד הניצחון, לבטא את הסיסמאות המפורשות והחזקות של כל הקבוצות החברתיות. עכשיו, עם שחר של הניצחון הגדול הזה, העם שלנו מחפשים הגשמה מלאה עם כל כוחם.
העבודה הנוכחית היא התרגום האיטלקי של החוקה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, קודמת על ידי כמה דברי המבוא, בתוקף במדינה לאחר אישור פופולרי בעקבות משאל עם שנערך בנובמבר 15 1979

 

נתח
  • 33
    שיתופים