Crafts

יצירות פרסיות

זה לא קל לעשות חלוקה ברורה בין צורות אמנותיות שונות של המדינה ומה, במקום, יכול להיחשב מלאכה פרסית אמיתית. אכן, האמנות הפרסית והאומנות חופפות ברובן, ואין מחסום כזה tappeti, קילים, ברונזה וקרמיקה לא יכול להיחשב צורות אמנותיות בלבד. השטיחים ראויים לציון מיוחד, אשר למעשה היה מעדיף להקדיש פסקול גדול במיוחד, בהתחשב בכך שהם מייצגים את אחד האטרקציות האמנותיות ביותר של המדינה ואפילו תיירות, כמו גם סיפור עשיר מאוד לספר.

מלאכה

וִידֵאוֹ

נתח
  • 37
    שיתופים
Uncategorized