ספרים שפורסמו

אחת המטרות של המכון התרבותי שלנו היא תרגום ופרסום של יצירות ספרים להציג ספרות, היסטוריה, תרבות ואמנות פרסית.

נתח
Uncategorized