מאוזוליאום של שייח סאפי עד דין

המאחוז של שיח 'סאפי-א-דין-ארדבילי

המאוזוליאום של שיח 'סאפי-א-דין ארדבילי מורכב מסדרת בניינים מתקופות שונות, ובפעם הראשונה זה היה עבור רצונו של Shah Tahmasp הצפווי אשר הניח את ההיבט של מבנה יחידתי. הקומפלקס המונומנטלי הזה קשור לבית השופטים, ולמעשה קבורים שם מלכים רבים של השושלת, ובהם שאה איסמעיל א.

נתח
Uncategorized